wtorek 06 Paź 2015

Spotkanie opłatkowe - 18 stycznia 2013

 


18 stycznia 2013 roku Zarząd Wojewódzki Powiatu Grodzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Zamościu zorganizował spotkanie opłatkowe, które odbyło się w budynku Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych przy ul. Partyzantów w Zamościu.

W spotkaniu opłatkowym członków i sympatyków PSL, uczestniczyło wiele znamienitych gości. Swoją obecnością zaszczycili między innymi: Jego Ekscelencja ksiądz biskup diecezji zamojsko-lubaczowskiej dr Marian Rojek, rektor Kościoła pw. św. Katarzyny w Zamościu ksiądz Prałat Zdzisław Ciżmiński, Starosta Kransotawski kolega Janusz Szpak, dyrektor Biura Zarządu Wojewódzkiego PSL w Lublinie kolega Daniel Słowik, Prezydent Miasta Zamość Pan Marcin Zamoyski, Wiceprezydent Miasta Chełma Jóżef Górny i wielu innych.

Na początku została zaśpiewana kolęda "Wśród Nocnej Ciszy". W swoim przemówieniu Prezes grodzkiej organizacji PSL zwrócił uwagę na szacunek dla ludzi i Kościoła, poszanowanie tradycji, głęboki patriotyzm i wiarę, które towarzyszą Ruchowi Ludowemu od początku jego istnienia.

Po przemówieniu zabrali głos między innymi: Wieprezes ZW PSL w Lublinie kolega Janusz Szpak, dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie dr Stanisław Jachimiuk, Ksiądz biskup dr Marian Rojek. Po przemówieniach wszyscy zgromadzeniu dzielili się opłatkiem składając sobie życzenia.


Galeria zdjęć ze spotkania opłatkowego PSL w Zamościu

(kliknij na zdjęcie, aby je powiększyć)